Teollisuuden kunnossapito

Määritelmät ja perusteet

Puhuttaessa teollisuuden kunnossapidosta on syytä määritellä joitakin käsitteitä ja perusteita itse asialle. On eroteltava toisistaan kunnossapidon eri tasot, joiden sisältämät toimenpiteet eroavat toisistaan merkittävästi. Käsitteistö perustuu SFS-EN standardiin sekä kansallisen standardisointiyhdistyksen (PSK standardisointi) määritelmiin.

Käytännössä kunnossapidon päälajit voidaan jakaa suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriökorjaukseen. Näiden lisäksi kunnossapitotoimintaa voidaan tarkastella vasemmalle esitetyn kaavion näkökulmasta kehitysasteikkona.

Mitä enemmän resursseja käytetään korjaavaan kunnossapitoon suhteessa ennakoivaan- ja parantavaan kunnossapitoon, sitä epäkypsempää on kunnossapitotoiminta. 

kunnossapidon tasot

Lue lisää ennakoivasta kunnossapidosta täältä

Täydellisessä maailmassa organisaatiolla olisi aina ja kaikissa tilanteissa käytössään optimaalinen määrä osaamista sekä resursseja kunnossapitotoiminnan suunnitteluun, mittarointiin ja johtamiseen - mutta tosielämässä tämä on harvoin tilanne. Lisäksi erityistä haastetta kunnossapitotoimintaan tuo alihankintaketju, joka tarkoittaa sitä, että usein kunnossapitotoimintaan osallistuu useita eri toimijoita vaihtelevilla rooleilla.

kartoita huoltotoimintasi taso

Kunnossapidon käsitteistöä (PSK 6201):

 
Kunnossapitolaji Kuvaus
Ehkäisevä kunnossapito Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan heikentynyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen                      
Jaksotettu kunnossapito Ehkäisen kunnossapidon toimenpide, joka tehdään suunnitelluin jaksotuksin esimerkiksi käyttötuntien, kalenteriajan, tuotantomäärän tai energian käytön mukaisesti                                       
Huolto Jaksotetun kunnossapidon toimenpide, joka sisältää kohteen tarkastamisen, säädön, puhdistamisen, rasvauksen, öljynvaihdon, suodattimen vaihdon ja muut vastaavat toimenpiteet                                                                                                                    
Tilanteenmukainen huolto Jaksotetun kunnossapidon toimenpide, joka tehdään kohteen, tuotannon tai organisaation tilan salliessa                                                    
Kunnonvalvonta Kunnonvalvonnalla määritellään kohteen toimintakunnon nykytila ja arvioidaan sen kehittyminen mahdollisen vikaantumis-, huolto- ja korjausajankohdan määrittämiseksi. Kunnonvalvonnan toimenpiteitä ovat aisten sekä mittalaittein tapahtuvat tarkastukset ja valvonta sekä mittaustulosten analysointi. Kunnonvalvonta tuottaa lähtötietoja ehkäisen kunnossapidon ja korjauksen suunnitteluun.                                               
Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus Kunnnonvalvonnalla, aistinvaraisesti ja tarkastustoiminnalla havaittujen kohteiden suunniteltu korjaus, kohteita ei havaita, niitä esim. tarkkaillaan, viat havaitaan                                                             
Kunnostaminen Kuluneen tai vaurioituneen käytöstä pois otetun kohteen palauttaminen käyttökuntoon                                                                              
Parantava kunnossapito Parantavan kunnossapidon tarkoituksena on parantaa kohteen luotettavuutta ja/tai kunnossapidettävyyttä muuttamatta kohteen toimintoa.                                                                                                       
Häiriökorjaukset Häiriökorjauksella palautetaan vikaantunut kohde toimintakuntoon ja käyttöturvallisuudeltaan alkuperäiseen tilaansa.                                                                                                                               
Välitön häiriökorjaus Välitön korjaus suoritetaan heti vian havaitsemisen jälkeen, jotta voidaan palauttaa toimintakunto tai rajoittaa vian aiheuttamat seuraukset hyväksyttävälle tasolle.                                                                   
Siirretty häiriökorjaus Korjaus, jota ei suoriteta välittömästi vian havaitsemisen jälkeen, vaan se on siirretty tehtäväksi kohteen, tuotannon tai organisaaton tilan salliessa                                                                                     
Korjaava kunnossapito Korjaava kunnossapito on häiriökorjausten, kunnossastamisen ja kuntoon perustuvan suunnitellun korjauksen summa.                     
Kuntokartoitus

Kuntokartoituksen tuloksena saadaan kokonaiskuva kohteesta. Kuntokartoituksella selvitetään merkittävimmät korjaustarpeet sekä esimerkiksi muiden tarkempien tutkimuksien tarve. 

 

 

Kunnossapidon kehittäminen

Pyrkimyksenä tulisi olla sopivan tasapainon löytäminen suunniteltujen huoltojen ja viankorjauksen välillä. Tässä optimaalisessa tilassa sekä ylläpidonkustannukset että tuotantokoneiden käyttöasteet ovat halutulla tasolla. Pyrkimyksenä on päästä pois tilanteesta, jossa kunnossapidon työstä valtaosa kuluu korjaavaan kunnossapitoon.

Yksi tärkeimmistä onnistumistekijöistä edellä kuvatun tilanteen saavuttamiseksi on hyvä tietojärjestelmä (kunnossapito-ohjelma, sovellus, mobiiliäppi) jonka avulla kunnossapitoa johdetaan.

Spotilla Ohjelmisto

Pyritään siis määrätietoisesti kasvattamaan ehkäisevän, ennakoivan ja parantavan kunnossapidon määrää ja minimoimaan äkilliset häiriökorjaukset kunnes optimaalinen tasapaino on saavutettu. 

teollisuuden-kunnossapito

 

Mistä pitäisi aloittaa?

Jos olet uusi yrittäjä kannattaa pohjatyö tehdä kunnolla. Pohdittavaksi tulee paljon erilaisia asioita, kuten ennakoiva kunnossapito vai korjaava kunnossapito? Pyrkiä määrittelemään oman kunnossapidon tarpeet ja prosessit, unohtamatta mitä se tulee maksamaan. Kunnossapito on yrityksen kustannuksista 2 - 20% riippuen toimialasta (Promaint 2016). Aika suuri ero ja paljon rahaa, jolle jokaisessa yrityksessä on varmasti muutakin käyttöä?

Yrittäjäkonkareille oman kunnossapidon kehittäminen on jatkuvaa prosessia. Toistuvien ongelmien sekä hävikin tunnistamista ja eliminointia. Mittareiden ja tunnuslukujen seuraamista ja niiden pohjalta kokonaistehokkuuden parantamista eri menetelmien avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa:

 • Liiketoiminnan kannattavuutta
 • Laitteiden tehokkuutta
 • Kunnossapidon kustannuksia
 • Kunnossapidon resursseja
 • Kunnossapidon käytettävyys

Tehokas prosessi vaatii helpon, modernin ja toimivan työkalun kunnossapitoon ja sen kehittämiseen. Sen pitäisi mahdollistaa mm. alla olevien linkkien mukaisia toimintoja:

kaikki käyttöliittymät3

 


 

Mitkä ovat hyvän kunnossapidon mittarit?

Mittarit, tunnusluvut, indikaattorit..

Miten nuo yllämainitut sanat liittyvät kunnossapitoon ja sen hallintaan? Vaikka termit eivät olisikaan tuttuja, niin olen varma, että teilläkin mitataan jotain ja jollain tavalla. Satavarmasti. Kunnossapidolle asetettuja tavoitteita, niiden toteutumista ja toiminnan tehokkuutta on seurattava. Jotain faktaa päätöksenteon tueksi tulisi olla. Fiilis tai tunne ei riitä. Usko pois.

Useilla yrityksillä on seurantatyökaluna erilaiset mittarit tai tunnusluvut. Ne valitaan aina oman yrityksen tarpeiden mukaan ohjaamaan toimintaa ja kehitystyötä. Raporteissa tunnusluvut ovat onnistumisen indikaattoreita.

Päästiinkö tavoitteisiin vai ei? Oliko edes hilkulla? Mitä ovat hyvät kunnossapidon mittarit?

Mikään tunnusluku itsessään ei anna riittävää kokonaiskuvaa kunnossapidon tehokkuudesta tai kustannustehokkuudesta.  Tämän lisäksi mikä tahansa mittari ei kelpaa, vaan täytyy valita omalle alalle ja omalle firmalle sopivat mittarit. Niitäkään ei saa valita summamutikassa, vaan tarkasti harkiten. Esimerkkejä kunnossapidon mittareista ovat:

 • Kunnossapitotöiden määrä
 • Kunnossapitokustannukset
 • Kunnossapitoon käytetty aika
 • Laiteraportit
 • Koneiden käyttöaika (suhteessa tuotantokatkoihin)

 

Hand drawing results graph with white chalk on blackboard

 

Mittarit ja tunnusluvut ovat myös tavoitteellisen johtamisen työkaluja. Tunnusluvut ja indikaattorit ohjaavat kunnossapidon päätöksentekoa mm. seuraavilla tavoilla:

 • ohjaa tekemään oikeita asioita

 • selkiinnyttää tavoitteita

 • korostaa mitattavan asioiden arvoa

   

Haluaisitko kokeilla käytännössä miten mittarien ja tunnuslukujen muuttaminen tekee indikaattoreille ja mistä kustannukset muodostuvat sinun firmassasi?

 


Ratkaisu kunnossapitoon

Ohjelmisto, järjestelmä vai sovellus?

Makuasia, mitä sanaa olemme tottuneet käyttämään. Monesti ohjelmisto tuo mieleen vanhahtavan, työlään käyttää ja pitkän käyttöönottoprojektin. Järjestelmä taas kuulostaa periaatteiden mukaiselta kokonaisuudelta, staattiselta. Sovellus on taas teorian tai mallin soveltamista käytäntöön.

Wikipediankin tietää, että sovellus kuulostaa modernilta ja tärkein, mallin soveltamista käytäntöön. Kunnossapidon tarpeisiin soveltuvaa ratkaisua, joka voidaan automatisoida vastaamaan tarpeita, helpottamaan käytännön prosesseja ja tehostamaan niitä. Lyhyesti kiteytettynä: 

 • Nopeaa tiedonkulkua
 • Luotettavuuden lisääntymistä
 • Kustannusten hallintaa 
 • Parempaa tiedonhallintaa
 • Helppo ottaa käyttöön

jokaisen yrityksen ja organisaation tilanne on erilainen, eikä mitään jokaiseen tilanteeseen täydellisesti sopivaa ratkaisua ole olemassa. Monelle pienelle ja isommallekin suomalaiselle yritykselle sopii kevyet ja modulaarinen kunnossapitosovellus. Sen avulla on mahdollista keskittyä kunnossapidon ydintoimintoihin, eli ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan. Pääsääntöisesti tällainen sovellus on pilvestä hankittavissa ja ei vaadi juurikaan alkuinvestointia.

Mikä olisi hyvä valinta sovellukseksi?

 

Spotilla r

 

Olemme rakentaneet Spotilla kunnossapitosovelluksen sillä menetelmällä, että se on otettavissa käyttöön missä hyvänsä ympäristössä välittömästi ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Pystymme lupaamaan asiakkaillemme, että palvelu on asiakaskohtaisesti valmisteltuna otettu käyttöön kahdessa tunnissa. 

Jos et vielä vakuuttunut niin käy kokeilemassa ilmaista Spotillan demoversiota 14 päivän ajan ja sen jälkeen varata etäpalaveri!

 

Kokeile ilmaiseksiVARAA ESITTELY

 


 

Kunnossapito ja myytit

Miten myytit vaikuttavat kunnossapitoon?

Mikä on myytti?

 Tarina tai uskomus. Se selittää asioita, joista ei ole ensikäden tietoa tai joiden paikkansapitävyyttä ei voida todentaa. Blogiteksti aiheesta tässä linkissä.

Mikä olisi kunnossapitomyytti?

Kaikille sopii samanlainen kunnossapito! Liian kiire kehitykselle!

Kunnossapitojärjestelmiä ei tarvita! Ne ovat kalliita ja työläitä ottaa käyttöön!

liian kiire

Tuntuuko tutulle?

Jokainen meistä valitsee taistelunsa. Tässä suosittelisin käyttämään miekkaa myyttien murtamiseen ja oman ajattelun vapauttamiseen. Parhaimmillaan se antaa uusia ajatuksia ja tapoja nähdä kunnossapitoa. Erityisesti omassa firmassa. 

 

HALUATKO ANTAA MYYTEILLE KYYTIÄ? KLIKKAA WEBINAARILINKKIÄ!

 

 

Ilmainen Webinaari