Asiakastarinoita

VRX Kunnossapito

Miten Spotilla auttaa VRX Kunnossapitoa?

Teollisuuden sähkö- ja mekaaninen kunnossapitotoiminta vaatii organisaatiolta monipuolisen osaamisen lisäksi hyvät työkalut. VRX Kunnossapito otti käyttöön Spotillan ja olemme saaneet yhdessä VRX:n kanssa kehittää Spotillaa kohti yhä toimivampaa kokonaisuutta.

HubSpot Video

Haasteet?

Asiakkaat vaativat kunnossapitoa tuottavalta yritykseltä laadukasta dokumentointia ja läpinäkyvyyttä, esimerkiksi huoltojen tai turvallisuuhavaintojen osalta. VRX:llä ei aiemmin ollut omaa järjestelmää käytössä. 

Tavoite?

 • Yksi järjestelmä ympäri suomen
 • Tehostetaan toimintaa, kun kentällä saadaan helposti dokumentoitua työt
 • Helpotetaan prosessien toimintaa, parempi tilannekuva resursointiin
 • Parannetaan laatua ja läpinäkyvyyttä

Raskaan teollisuuden kunnossapidon haasteet 

Isot tuotantokokonaisuudet koostuvat monista laitteista ja komponenteista. Jotta viankorjaukset saadaan kuriin, tulee pystyä toteuttamaan ennakoivaa kunnossapitoa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hyvä dokumentointi on avain laadukkaaseen toimintaan. Resursseja ei ole koskaan liikaa - resurssien oikea kohdentaminen on tärkeää kustannustehokkuuden näkökulmasta. 

 • Turvallisuudesta on pidettävä kiinni myös kiireen keskellä
 • Töiden dokumentointi pitää olla laadukasta
 • Tarvitaan oikeat tiedot kentällä olevalle henkilölle joka töitä suorittaa
 • Työnjohdon pitää saada kokonaiskuva tilanteesta helposti!

Spotilla kunnossapito- ja työnohjausjärjestelmä soveltuu erinomaisesti mm. raskaanteollisuuden tarpeisiin. Olemme pystyneet auttamaan lukuisia teollisuuden asiakkaita näiden kunnossapitoon ja laadunhallintaan liittyvissä haasteissa.

 

 

Malviala Oy

Miten Spotilla auttaa Malvialaa?

Yli 200 laitteen kunnossapito vaatii helppokäyttöistä sovellusta, jolla varmistetaan oikea-aikainen toimenpiteiden suorittaminen. Spotillan avulla sekä huollot että niiden jälkeinen käyttöönottohyväksyntä on helppo todentaa ja voidaan olla varmoja siitä, että toimitaan laatujärjestelmän mukaisesti!

HubSpot Video

Haasteet?

Oikea-aikainen huolto ja kunnossapitotöiden suorittaminen silloin, kun huolto- ohjelmat tai viankorjaushuolto edellyttävät töiden suoritusta.

Miten varmistetaan, että huoltojen jälkeen käyttöönottohyväksyntä on tehty ja dokumentoitu laitteelle?

Tavoite?

 • Eroon paperilapuista huollon dokumentoinnissa
 • Tehostetaan toimintaa, koska ei tarvitse erikseen tulostaa työmääräimiä paperille
 • Helpotetaan työtä, koska kaiken voi hoitaa mobiilisovelluksella
 • Parannetaan laatua, koska dokumentointi helpottuu ja tehostuu

Elintarviketeollisuuden haasteet kunnossapidossa

Elintarviketeollisuuden kunnossapidossa korostuu tarve hygienialle -sekä kunnossapidon aikana että sen jälkeen. Kaikkein tärkeimpänä asiana on tuotannon tehokkuuden rinnalla varmistaa tuoteturvallisuus - sekä suunniteltujen huoltojen että korjaushuoltojen aikana ja niiden jälkeen.

 • Korkeat hygieniavaatimukset
 • Usein standardit (kuten FSSC tai BRC) vaativat selkeää tapaa osoittaa huollot ja hygieniavapautukset
 • Korkea vaatimus pystyä dokumentoidun informaation avulla todentamaan asioiden kulku

Spotilla kunnossapito- ja työnohjausjärjestelmä soveltuu erinomaisesti mm. elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Olemme pystyneet auttamaan lukuisia elintarviketeollisuuden asiakkaita näiden kunnossapitoon ja laadunhallintaan liittyvissä haasteissa.

 

Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos

Miten Spotilla auttaa Itä-Uudenmaan Pelastuslaitosta?

Pelastustoiminnassa ja sen kalustonhallinnassa korostuu jämäkkyys ja tarkkuus. Työturvallisuusnäkökulmasta on erittäin merkityksellistä, onko esimerkiksi turvavaljaat tarkastettu tai happilaitteet testattu. Kun pienkaluston määrä ajoneuvokaluston lisäksi on suuri, tarvitaan helppokäyttöinen, mutta laajoilla ominaisuuksilla varustettu järjestelmä kalustonhallintaan!

HubSpot Video


Haasteet?

Kaluston seuranta eli missä laitteet ovat, milloin ne on tarkastettu ja ovatko ne kunnossa.

Monipuoliseen kalustoon liittyvä vikailmoitusprosessi, kun kaluston käyttäjiä on paljon

Tavoite?

 • Eroon paperilapuista kalustonhallinnassa ja siihen liittyvässä vikailmoitusprosessissa
 • Helppo tapa seurata kalustoa mm. lukemalla kalustoon kiinnitetty NFC-Tagi
 • Kalustomerkintä, joka kestää kulutusta (tulostetut tarrat eivät kestä!)
 • Helpotetaan työtä, kun kaiken voi hoitaa mobiilisovelluksella

 

Kalustonhallinnan tyypillisiä haasteita


Kaikilla toimialoilla, joilla tarvitaan koneita ja laitteita, jotka liikkuvat autoilla tai ihmisten mukana paikasta toiseen ja jotka edellyttävät säännönmukaista huoltoa tai tarkastusta, on tyypillisesti seuraavia haasteita:

 • Ei tiedetä missä kalusto liikkuu tai missä se on
 • Ei tiedetä onko kalusto huollettu tai tarkastettu asianmukaisesti - onko se kunnossa?
 • Työkalut, joita käytetään eivät ole ajantasalla (vaan viimeisin tieto saattaa olla kadoksissa paperilapuilla, Exceleissä ja vastaavissa)
 • Kalustonhallinta on tehotonta ja kalustorekisteri ei ole ajantasalla

Spotilla kunnossapito- ja työnohjausjärjestelmä soveltuu erinomaisesti mm. rakennustoimialan, pelastustoimialan, kaivosteollisuuden, kaupunkien, kuntien ja julkishallinnon sekä teollisuuden moninaisiin kalustonhallinnantarpeisiin. Olemme pystyneet auttamaan lukuisia asiakkaita kaikilta em. sektoreilta.

 

Hako Ground & Garden

Miten Spotilla auttaa Hakoa?

Laajan kalustopohjan kunnossapito vaatii helppokäyttöistä sovellusta, jolla varmistetaan oikea-aikainen toimenpiteiden suorittaminen sekä niiden dokumentointi helposti. Spotillan avulla määräaikaistarkastukset ja korjaukset on helppo todentaa ja voidaan olla varmoja siitä, että pysytään kärryillä siitä, kuka on tehnyt, mitä ja milloin!

HubSpot Video

Haasteet?

Kunnossapidon töiden vastaanotto ja käsittely helposti
Töiden jakaminen huoltoa suorittaville sähköisesti (mobiilisti)
Miten varmistetaan, että huoltojen jälkeen dokumentointi on tehty

Tavoite?

 • Eroon paperilapuista huollon dokumentoinnissa
 • Tehostetaan toimintaa, koska ei tarvitse erikseen tulostaa työmääräimiä paperille
 • Helpotetaan työtä, koska kaiken voi hoitaa mobiilisovelluksella
 • Parannetaan laatua, koska dokumentointi helpottuu ja tehostuu


Huollon haasteet laajan kaluston kanssa

Laajan kalustopohjan kanssa ei voida välttyä siltä, että huolto- ja käyttöönottotoimenpiteitä sekä muita kunnossapitotehtäviä on työlistalla jatkuvasti. Jos toiminta on lisäksi laajalla alueella/suurella asiakasmäärällä, on sitä tärkeämpää, että toimivat järjestelmät tukevat hyvin käytännön työn prosesseja.

 • Kalusto on oltava rekisteröity ja merkitty selvästi, jotta oikea kalusto löytyy
 • Huoltopyynnöt ja niiden aiheuttamat toimenpiteet pitää pystyä jakamaan tehokkaasti suorittajille
 • Työt pitää pystyä dokumentoimaan helposti ja nopeasti kentältä
 • Työstä syntyvä laskutusaineisto pitää pystyä koostamaan nopeasti tai se pitää pystyä integroimaan laskujärjestelmään


Spotilla kunnossapito- ja työnohjausjärjestelmä soveltuu erinomaisesti mm. huoltotoiminnan tarpeisiin. Olemme pystyneet auttamaan lukuisia kalustoa huoltavia asiakkaita näiden kunnossapitoon ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä haasteissa.

 

Muita asiakkaitamme

Asiakkaitamme

kalaneuvos_logo
levi-logo
noritek-logo
oulun-keskuspesula
huhtahyvat-logo
Logo_-_Malviala s
Logo_-_bertilshealth
kasvisgalleria
länsikalkkuna
salonen
stala
kaskeagroup
vitrulan_logo
molok_logo
bodycote
eevia_health
viessmann_logo
outotec
hako_transparent
teollisuuskylmä
kerava s
Helsinki s
iupela_logo
ekp
consti_very_small-2
SRV s
Kreate s
swerocklogo
vrx
vihrea_keiju
seinajoen-keskuspesula
telamurska
alajarven_Sahko
hp_heat_oy_logo_uusi
hydnum-logo