Hyvä kunnossapito takaa tuotannon jatkuvuuden

Mitä on kunnossapito?

Määritelmä

Kunnossapidon dna kokonaisuus koostuu teknisistä, hallinnollisista ja johtamisen toimenpiteistä. Tärkein tavoite on säilyttää kone tai laite suorittavassa tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan siltä vaaditun toiminnon.

Melko teoreettista, mutta totta. Pohditaan vähän käytännönläheisemmin. Kunnossapito tarvitsee jonkun:

 1. Joka ylläpitää koneen tai laitteen teknistä toimintaa
 2. Joka on hallinnoi kuka teki, missä teki ja mitä teki
 3. Joka johtaa tätä kokonaisuutta suunnitelman perusteella 

 

Kunnossapito 2020-luvulla 

Toimiva kunnossapito tarvitsee tuekseen nykyaikaisen järjestelmän. Sellaisen, joka taklaa kaikki ongelmat ja on moderni tämän vuosikymmenen tarpeisiin sopiva. Olisiko se kunnossapitojärjestelmä versio 2020?  

 

Mitä muuta sen lisäksi?

No ainakin:

 • Helppokäyttöinen tapa kunnossapitotyön tueksi

 • Palvelulähtöinen työkalu, jolla hallita työnohjausta, raportointia ja kunnossapidon dataa

 • Mobiilisovellus jota voit käyttää missä vain, milloin vain ja kaikki tieto tallentuu yhteen paikkaan 

 

Businesswoman looking at team of businesspeople in miniature

 

Jokainen meistä katsoo kunnossapitoa oman organisaationsa ja oman toimialansa näkökulmasta. Kunnossapidossa eri organisaatioille erilaiset asiat ovat olennaisia, mutta kaikilta löytyvät nämä 3 tärkeää peruskomponenttia. Hyvä määritelmä ei vielä riitä, tarvitaan lisää lihaa luiden ympärille..

 

Kunnossapito tarvitsee hyvän ja toimivan ratkaisun:

Lue lisää

 


 

Hyvä! Haluatko lukea lisää aiheesta?

 

Miksi on tärkeää, että kunnossapitojärjestelmä on helppokäyttöinen?

5 vinkkiä - Hyvän huolto-ohjelman laatimiseen

 

Kokeile ilmaiseksi

 


Mistä kunnossapidon kustannukset syntyvät?

Jatketaan tästä..

Suoria kunnossapidosta koituvia kustannuksia tulee mieleen pitkä litania: 

palkat VARAOSAT  hankintakustannukset VARASTOINTIKUSTANNUKSET materiaalit TARVIKKEET alihankinta HALLINTOKULUT kiinteistökulut VUOKRAT varastointikulut KALUSTONHALLINTA huoltokustannukset SEISOKIT toistuvat viat...

Jokainen yritys voi tehdä strategisia valintoja liittyen omaan kunnossapitoon, niillä on aivan varmasti kustannusvaikutuksia. Kunnossapito on monen yrityksen kolmanneksi suurin rahallinen kuluerä, joten oman kunnossapidon valinnoilla on suora vaikutus firman kassaan. Ennakoiva kunnossapito - askeleet kohti toimivaa huomista.

Ideaalitilanne olisi, että kunnossapito olisi "tuottavaa", jolloin sitoudutaan tuotantokapasiteetin ylläpitoon, kehittämiseen ja huoltamiseen. Optimoinnilla voitaisiin saavuttaa "nollatoleranssi" vikaantumisissa ja häiriöissä. Japanilaisten kehittämä termi tälle on TPM eli Total Productive Maintenance. Karmein vaihtoehto on varmasti kaikkien meidän mielestä toistuvat viat ja pahimmillaan tuotantokatkokset. Nämä lisäävät varmasti kustannuksia, joita ei ole ehkä osattu huomioida ennakkoon. Kannattaa tutustua huolella kunnossapidon kehittämisen perusteisiin.

image-2

 

Ei hätää!

On olemassa hyviä tapoja hallita ja hillitä kunnossapitoon liittyviä kustannuksia, esimerkiksi: 

 • Ennakoiva kunnossapito on osa kokonaiskunnossapitoa, joka sisältää myös korjaavan kunnossapidon
 • Kunnossapidon työprosessien standardoiminen - 5S / Lean
 • Oikeanlainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa parantamaan kannattavuutta ja kilpailukykyä


Mistä aloittaa? 

 

Jatketaan vielä vähän..

 

Laitteiden korjaaminen on välttämätöntä silloin kun ne rikkoontuvat, kun taas ennakoivassa huollossa voidaan näennäisesti "säästää" jättämällä se vain kokonaan tai osittain tekemättä. Oleellista on ymmärtää, että jättämällä ennakoiva kunnossapito tekemättä, joudutaan väistämättä jollakin aikajänteellä maksamaan enemmän korjaavasta kunnossapidosta. 

Ennakoivan kunnossapidon osalta on määriteltävä laite- ja konekohtaisesti se määrä ennakoivaa kunnossapitoa, jolla optimoidaan kustannustehokkuus huomioiden tuotannon menetykset ja korjaavan kunnossapidon kustannukset. Yllä olevassa kuvassa on esitetty perusteet, jolla em. optimaalinen määrä voidaan perustella. 

Varsinaisen kunnossapito-ohjelman määrittämisen tulee perustua tunnettuihin tietoihin esimerkiksi, turvallisuuteen, varaosasaatavuuteen, toimitusaikoihin, ympäristövaikutuksiin ja muihin näkökulmiin peilaten. Käytännön kannalta taas on tärkeää, että ennakoiva kunnossapito toteutetaan laadukkaasti siten kuin se on kunnossapito-ohjelmassa määritelty. 

 

 

Mitkä ovat hyvän kunnossapidon mittarit?

Mittarit, tunnusluvut, indikaattorit..

Miten nuo yllämainitut sanat liittyvät kunnossapitoon ja sen hallintaan? Vaikka termit eivät olisikaan tuttuja, niin olen varma, että teilläkin mitataan jotain ja jollain tavalla. Satavarmasti. Kunnossapidolle asetettuja tavoitteita, niiden toteutumista ja toiminnan tehokkuutta on seurattava. Jotain faktaa päätöksenteon tueksi tulisi olla. Fiilis tai tunne ei riitä. Usko pois.

Useilla yrityksillä on seurantatyökaluna erilaiset mittarit tai tunnusluvut. Ne valitaan aina oman yrityksen tarpeiden mukaan ohjaamaan toimintaa ja kehitystyötä. Raporteissa tunnusluvut ovat onnistumisen indikaattoreita.

Päästiinkö tavoitteisiin vai ei? Oliko edes hilkulla? Mitä ovat hyvät kunnossapidon mittarit?

Mikään tunnusluku itsessään ei anna riittävää kokonaiskuvaa kunnossapidon tehokkuudesta tai kustannustehokkuudesta.  Tämän lisäksi mikä tahansa mittari ei kelpaa, vaan täytyy valita omalle alalle ja omalle firmalle sopivat mittarit. Niitäkään ei saa valita summamutikassa, vaan tarkasti harkiten. Esimerkkejä kunnossapidon mittareista ovat:

 • Kunnossapitotöiden määrä

 • Kunnossapitokustannukset

 • Kunnossapitoon käytetty aika

 • Laiteraportit

 • Koneiden käyttöaika (suhteessa tuotantokatkoihin)

 

Hand drawing results graph with white chalk on blackboard

 

Mittarit ja tunnusluvut ovat myös tavoitteellisen johtamisen työkaluja. Tunnusluvut ja indikaattorit ohjaavat kunnossapidon päätöksentekoa mm. seuraavilla tavoilla:

 • ohjaa tekemään oikeita asioita

 • selkiinnyttää tavoitteita

 • korostaa mitattavan asioiden arvoa

   

Haluaisitko kokeilla käytännössä miten mittarien ja tunnuslukujen muuttaminen tekee indikaattoreille ja mistä kustannukset muodostuvat sinun firmassasi?

Hyötylaskuri

 

 


Kunnossapito ja kehittäminen

Mistä pitäisi aloittaa?

Jos olet uusi yrittäjä kannattaa pohjatyö tehdä kunnolla. Pohdittavaksi tulee paljon erilaisia asioita, kuten ennakoiva kunnossapito vai korjaava kunnossapito? Pyrkiä määrittelemään oman kunnossapidon tarpeet ja prosessit, unohtamatta mitä se tulee maksamaan. Kunnossapito on yrityksen kustannuksista 2 - 20% riippuen toimialasta (Promaint 2016). Aika suuri ero ja paljon rahaa, jolle jokaisessa yrityksessä on varmasti muutakin käyttöä?

Yrittäjäkonkareille oman kunnossapidon kehittäminen on jatkuvaa prosessia. Toistuvien ongelmien sekä hävikin tunnistamista ja eliminointia. Mittareiden ja tunnuslukujen seuraamista ja niiden pohjalta kokonaistehokkuuden parantamista eri menetelmien avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa:

 • Liiketoiminnan kannattavuutta
 • Laitteiden tehokkuutta
 • Kunnossapidon kustannuksia
 • Kunnossapidon resursseja
 • Kunnossapidon käytettävyys

Tehokas prosessi vaatii helpon, modernin ja toimivan työkalun kunnossapitoon ja sen kehittämiseen. Sen pitäisi mahdollistaa mm. alla olevien linkkien mukaisia toimintoja:

spotilla kunnossapitojärjestelmä

 


Kokeile ilmaiseksi

 

Ratkaisu kunnossapitoon

Ohjelmisto, järjestelmä vai sovellus?

Makuasia, mitä sanaa olemme tottuneet käyttämään. Monesti ohjelmisto tuo mieleen vanhahtavan, työlään käyttää ja pitkän käyttöönottoprojektin. Järjestelmä taas kuulostaa periaatteiden mukaiselta kokonaisuudelta, staattiselta. Sovellus on taas teorian tai mallin soveltamista käytäntöön.

Wikipediankin tietää, että sovellus kuulostaa modernilta ja tärkein, mallin soveltamista käytäntöön. Kunnossapidon tarpeisiin soveltuvaa ratkaisua, joka voidaan automatisoida vastaamaan tarpeita, helpottamaan käytännön prosesseja ja tehostamaan niitä. Lyhyesti kiteytettynä: 

 • Nopeaa tiedonkulkua

 • Luotettavuuden lisääntymistä

 • Kustannusten hallintaa 

 • Parempaa tiedonhallintaa

 • Helppo ottaa käyttöön

jokaisen yrityksen ja organisaation tilanne on erilainen, eikä mitään jokaiseen tilanteeseen täydellisesti sopivaa ratkaisua ole olemassa. Monelle pienelle ja isommallekin suomalaiselle yritykselle sopii kevyet ja modulaarinen kunnossapitosovellus. Sen avulla on mahdollista keskittyä kunnossapidon ydintoimintoihin, eli ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan. Pääsääntöisesti tällainen sovellus on pilvestä hankittavissa ja ei vaadi juurikaan alkuinvestointia.

Mikä olisi hyvä valinta sovellukseksi?

 

Spotilla r

 

 

Olemme rakentaneet Spotilla kunnossapitosovelluksen sillä menetelmällä, että se on otettavissa käyttöön missä hyvänsä ympäristössä välittömästi ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Pystymme lupaamaan asiakkaillemme, että palvelu on asiakaskohtaisesti valmisteltuna otettu käyttöön kahdessa tunnissa. 

Jos et vielä vakuuttunut niin käy kokeilemassa ilmaista Spotillan demoversiota 14 päivän ajan ja sen jälkeen varata etäpalaveri!

 

Kokeile ilmaiseksiVARAA ESITTELY

 


 

Kunnossapito ja Myytit

Miten myytit vaikuttavat kunnossapitoon?

Mikä on myytti?

 Tarina tai uskomus. Se selittää asioita, joista ei ole ensikäden tietoa tai joiden paikkansapitävyyttä ei voida todentaa. Blogiteksti aiheesta tässä linkissä.

Mikä olisi kunnossapitomyytti?

Kaikille sopii samanlainen kunnossapito! Liian kiire kehitykselle!

Kunnossapitojärjestelmiä ei tarvita! Ne ovat kalliita ja työläitä ottaa käyttöön!

liian kiire

Tuntuuko tutulle?

Jokainen meistä valitsee taistelunsa. Tässä suosittelisin käyttämään miekkaa myyttien murtamiseen ja oman ajattelun vapauttamiseen. Parhaimmillaan se antaa uusia ajatuksia ja tapoja nähdä kunnossapitoa. Erityisesti omassa firmassa. 

 

HALUATKO ANTAA MYYTEILLE KYYTIÄ? KLIKKAA WEBINAARILINKKIÄ!

 

 

Ilmainen Webinaari